kontrast

banner


Rusza nabór do Zespołu Szkół Ogólnokształcacych i Technicznych T w Sompolnie - 17 maja 2021 - początek rekrutacji - ZAPRASZAMY !! Pobierz formularz i złóż podanie elektronicznie lub osobiście przy wejściu do szkoły.

Prześlij dokumenty na adres zspsompolno@poczta.internetdsl.pl lub zspsompolno@poczta.onet.pl

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie na rok 2021-2022

Kandydaci do nauki w naszym Zespole Szkół są rejestrowani w systemie elektronicznym w sekretariacie szkoły przez pracownika sekretariatu. Informacje o kierunkach kształcenia można uzyskać przeglądając naszą stronę internetową - panele poniżej. Zarejestrowanie się w szkolnym systemie rekrutacji, następuje poprzez wypełnienie podania które można pobrać ze strony klikając na łącze Podaniei , które należy dostarczy do punktu rekrutacji, znajdującego się w sekretariacie ZSP w Sompolnie. Podanie może być wysłane drogą elektroniczną za pomocą e-maila na adres zspsompolno@poczta.internetdsl.pl . Przyjęcie podania przez punkt rekrutacyjny potwierdzone zostaje pisemnie, potwierdzeniem otrzymania e-maila przez wyznaczonego pracownika, dopiero od tego momentu kandydat zostaje zarejestrowany. W celu sprawnego procesu rejestracji kandydatów należy zapoznać się z Zasadami  rekrutacji do ZSP w Sompolnie.

W związku z epidemią podania i dokumenty o przyjęcie do szkoły można dostarczyć przekazując dokumenty pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie , ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno, osobiście   przy wejściu do szkoły lub drogą  elektroniczną  przesyłając zeskanowane  dokumenty na adres zspsompolno@poczta.internetdsl.pl lub zspsompolno@poczta.onet.pl

Do pobrania : Zarządzenie WKO, Terminy rekrutacji,  Podanie , Zasady rekrutacji, 


Foldery informacyjne

folder_zsot_ok_m
folder_zsot_bs_m folder_zsot_lo_m
plakat_s

Nowy kierunek kształcenia w ZSOT w Sompolnie

magazyn_logis

Branżowa szkoła I Stopnia magazzynier - logistyk

pobierz plik z informacją o zawodzie -> pobierz plik


prezentacja_20_s

Obejrzyj prezentację szkoł y kliknij na ikonę powyżej

film_promo_20_s

Obejrzyj film promocyjny kliknij na ikonę powyżej


Kierunki kształcenia

Liceum Ogólnokształcące  im. H. Sienkiewicza w Sompolnie

nazwa oddziału

okres nauki

przedmioty rozszerzone

przedmioty uzupełniające

Klasa humanistyczno-dziennikarska

4 lata

j.  polski, j .obcy, historia,

przyroda

Klasa medyczno -psychologiczna

4 lata

j .obcy, biologia, chemia

historia i społeczeń.

Klasa informatyczno -matematyczna

4 lata

matematyka, informatyka, fizyka,

historia i społeczeń.

Klasa prawno -administracyjna 

4 lata

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

przyroda

Klasa kulturowo -artystyczna

4 lata

historia, historia sztuki, język obcy,

przyroda

Klasa mundurowa

4 lata

geografia, informatyka,,wiedza o społeczeństwie

przyroda

Klasa akademicka

4 lata

j .obcy, matematyka, geografia

historia i społeczeń.

Klasa turystyczno-rekreacyjna

4 lata

j .obcy, geografia, historia

historia i społeczeń


Technikum dla młodzieży

nazwa oddziału

Okres nauki

przedmioty rozszerzone

przedmioty uzupełniające

Technik ekonomista

5 lat

geografia, 

historia i społeczeństwo

Technik reklamy

5 lat

 informatyka, 

historia i społeczeństwo

Technik żywienia i usług gastronomicznych

5 lat

 biologia,

historia i społeczeństwo

Technik usług kelnerskich

5 lat

biologia,

historia i społeczeństwo

Technik ochrony środowiska

5 lat

chemia,

historia i społeczeństwo

srebrne_technikum_2020

Szkoła Branżowa I stopnia

nazwa oddziału

 

 

Kucharz

3 lata

 

Sprzedawca

3 lata

 

Stolarz

3 lata

klasa patronacka zakładu produkcji mebli "Intermeble"

Magazynier - logistyk (nowy kierunek)

3 lata

Nowy kierunek kształcenia


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

nazwa oddziału

 

przedmioty rozszerzone

Klasa ogólna

4 lata

 j. obcym geografia historia