banner


logo_projektu

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym”

Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących   i Technicznych w Sompolnie

Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie koni￱skim


„Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym”


Głównym celem projektu jest wsparcie 5 typów szkół mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego, prowadzonych przez Powiat Koniński, w zakresie zakupu 30 laptopów z oprogramowaniem, niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Okres realizacji:  23 listopada 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu: 150 000 zł, w tym dofinansowanie 127 500,00 zł
 

Realizowane działanie:

Zakup mobilnego sprzętu TIK wraz z oprogramowaniem  niezbędnego do zapewnienia właściwej jakości kształcenia zawodowego w formie zdalnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (technikum), Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie (technikum i szkoła branżowa I stopnia), Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie (szkoła branżowa I stopnia) i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale (szkoła branżowa I stopnia).

Zakupiony sprzęt będzie nieodpłatnie udostępniony nauczycielom i uczniom na potrzeby nauki w formie zdalnej.
 

Kontakt: Ewelina Rapeła (koordynator projektu)
              tel. 63 240 32 77
              e-mail: promocja@powiat.konin.pl


 „ Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących   i Technicznych w Sompolnie ”


Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 40 uczniów   poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym, podnoszenie kwalifikacji  6 nauczycieli oraz adaptacja i doposażenie pracowni techniki biurowo – multimedialnej.

Okres realizacji: 1 maja 2020 r. do 30 września  2022 r.

Wartość projektu: 374 388,14 zł, w tym dofinansowanie 336 949,32 zł

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8: Edukacja,  

 Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie     kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Realizowane działania:

- doradztwo zawodowe dla 40 uczniów/ uczennic

- staże u pracodawców dla 23 uczniów/ uczennic

- wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień poprzez zorganizowanie kursów :

  • CorelDRAW
  • Kurs cyfrowej obróbki zdjęć
  • Kurs obsługi programu kadrowo – płacowego
  • Kurs obsługi programu księgowo – finansowego
  • Kurs excel dla  księgowych

- kursy podnoszące kwalifikacje dla 6 nauczycieli

  • Kurs dotyczący zastosowania systemu Insert GT w praktyce
  • Kurs grafiki komputerowej CorelDRAW, Photoshop

- adaptacja i wyposażenie sali zawodowej techniki biurowo – multimedialnej  w celu odzwierciedlenia naturalnych warunków pracy dla nauczanych zawodów technik ekonomista i technik organizacji reklamy.

Koordynator projektu   :Ewa Lisowska     Tel. 519 052 360

Realizacja projektu - informacje

Pliki do pobrania

Zarządzenia Dyrektora ZSOT

-> Zarządzenie Rekrutacja nauczycieli

-> Zarządzenie rekrutacja uczniów

Regulamin rekrutacji i uczestników w projekcie „ Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących   i Technicznych w Sompolnie ”

Pobierz dokumenty

pobierz  - > Regulamin dla nauczycieli

Załącznik 1   Załącznik 2    Załącznik 3

Załącznik 4    Załącznik 5 

pobierz -> Regulamin dla uczniów 

Załącznik 1    Załącznik 2   Załącznik 3

Załącznik 4    Załącznik 5    Załącznik 6

Załącznik 7    Załącznik 8    Załącznik 9

Załącznik 10 


„Naszym priorytetem sukces  zawodowy"  program edukacji zawodowej w powiecie konińskim.


Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjnoś›ci na rynku pracy i  zdolnoś›ci do skutecznego wejścia› na rynek pracy 148 uczniów z  Zespoł‚u Szkół‚ Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Zespoł‚u Szkół‚  Ponadgimnazjalnych w Sompolnie oraz poprawa kwalifikacji zawodowych  8 nauczycieli z tych placówek.

Okres realizacji: 31 grudnia 2016 r. – 30 września 2018 r.    Wartość projektu: 879.412,83 zł, w dofinansowanie 791.471,54 zł

Realizowane działania:

1. Staże i praktyki zawodowe dla 106 uczniów /uczennic u pracodawców;

2 .Doradztwo zawodowe dla 148 uczniów /uczennic;

3. Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy, poprzez zorganizowanie następujących szkoleń:

 - manicure i pedicure ze stylizacją paznokci,

 - barman-kelner,

 - kurs cukierniczy;

4. Specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów:

 - operator koparko-ładowarki,

- spawacza metodą MAG i TIG,

- betoniarz-zbrojarz;

5. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych:

- z zakresu doradztwa zawodowego

- projektowania i desingu w branży odzieżowej

- komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli.

W ramach zadania przeprowadzone będą również szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu:

- barman-kelner,

- rysunek techniczny,

- AutoCad;

- odnawialne źródła energii,

6. Wyposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt odzwierciadlający rzeczywiste warunki pracy u pracodawców. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, w związku z uruchomieniem nowego kierunku: krawiec, zostanie wyposażona pracowania krawiecka, a w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie zostanie doposażona pracownia stolarska dla zawodu stolarz. 

Koordynator szkolny: Jadwiga Bartosik

Realizacja projektu - informacje

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestników w projekcie

"Naszym priorytetem sukces zawodowy"

 

Ogłoszenie 1      Ogoszenie 2

Ogoszenie 3       Ogoszenie 4

Ogłoszenie 5     Ogłoszenie 6

Ogłoszenie 7

 

  Harmonogram kursów i szkoleń

Harmonogram staży

Harmonogram staży 2018

Harmonogram dodatkowych kursów i szkolenia

Kurs koparko ładowarki

 

Załaczniki

 Załącznik 1a    Załącznik 1b    Załącznik 1c

Załącznik 2  Załacznik 3   Załącznik 4

Załącznik 5   Załącznik 6    Załącznik 7

Załącznik 8  Załącznik 9

Harmonogram pracy doradcy zawodowego

Harmonogram doradcy zawodowego 2018