bannerDyrekcja

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

 Dyrektor Jółzef Łukasiak   1945-1946  Historia tragicznych  losów pierwszego dyrektora Liceum  Ogólnokształ‚cacego   w Sompolnie

Dyrektorzy szkoł‚y

 • Jacek Żerkowski 2000 -
 • Maria Adamczyk 1977 - 2000
 • Jółzef Borowski 1976  – 1977
 • Henryk Teodorczyk1973 – 1976
 • Wł‚adysł‚aw Biliń„ski1964 – 1973
 • Hilary Adamczewski1950 – 1964
 • Kazimierz  Dorywalski 1946 - 1950
 • Jółzef Łukasiak 1945 – 1946

  Dyrektor - Jacek  Żerkowski

Wicedyrektorzy i  Kierownicy szkoł‚y

  Wicedyrektor - Alojzy  Kaczmarczyk

 • Wojciech Adamczyk(kierownik oddział‚u zamiejscowego w Skulsku )  2008   -
 • Alojzy Kaczmarczyk (wicedyrektor)2005 -
 • Krystyna Ką…kolewska(wicedyrektor) 2002 – 2005

[Strona główna] [Szkoła] [Patron] [Dyrekcja] [Kadra] [Pracownie] [Historia] [Rekrutacja] [Archiwum] [Dokumenty] [Projekty] [Egzaminy] [Kontakt]

footerCapLeft

Copyright  ZSP w Sompolnie 2001-2019

Wersja 12

footerCapRight